צוות התיאטרון הלאומי של סין מול פסל המנורה בירושלים