top of page

זה סינית בשבילי, או- התמודדות עם אתגרים מול אורח מסין    

 

בהתנהלות מול אורחים מסין, קל וחומר מול אנשי עסקים, עולים פעמים רבות אצל החברה המארחת מספר אתגרים. מקובל לציין בדרך כלל את פערי השפה בתור הקושי הגדול ביותר המתעורר בהקשר זה. אולם, השפה עצמה מהווה רק חלק ממכלול האתגרים בהתנהלות מול האורח מסין. נכון יותר לומר, השפה איננה רק המילים אותן יש לתרגם, אלא מערכת שלמה של התנהלות, תרבות, תחומי עניין, צורת עבודה ועוד, אשר המילים הן רק הביטוי החיצוני לה. מול כל אדם זר המגיע מתרבות אחרת, קל וחומר איש העסקים הסיני, חשוב יותר איך לומר ולא רק מה לומר.

תיירות עסקית מסין היא כזו אשר לוקחת בחשבון את כלל הצרכים והרצונות הייחודיים של האורח מסין. יש להקפיד על מסעדות אשר יתאימו לחיך ולטעם הסיני, בתי מלון ברמה מתאימה, קוד לבוש מסוים, וכן לקחת את האורחים למספר אתרים אשר אינם קשורים ישירות למטרת הביקור. ליווי המשלחת על ידי מורה דרך ישראלי, אשר דובר את השפה הסינית, מבין את התרבות ואת האופן בו הסינים נוהגים, יאפשר לסינים לקבל את האירוח לו הם רגילים וראויים, ולמארח הישראלי ביטחון על כך שאדם "מהצד שלו" דואג לאורחיו. כמו כן, בעת פגישה חשובה, ניתן להסתמך על זוג אזניים נוספות מטעם החברה המארחת, המייצגות את האינטרסים שלה. מורה הדרך יוכל לתווך לא רק את מה שנאמר, אלא גם את הכוונה שמאחורי הדברים.

 

"חבל על הזמן"- על סבלנות בעסקים מול סין.

אירוח משלחת מסין עבור קרן הון סיכון- סדנת בישול בנמל קיסריה
bottom of page